Aktualności

Czerwiec 2020

„Czyste Powietrze” – uruchomiono e-wnioski. 10 czerwca 2020 roku NFOŚiGW uruchomił internetową ścieżkę składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotychczasowa ścieżka wciąż funkcjonuje. Korzystając z niej, trzeba zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z załącznikami, należy dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy. Teraz pojawia się jednak dodatkowa możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu.

Maj 2020

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 maja 2020 jako poz. 879 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wprowadzone zmiany w audytach wynikają ze zmian wprowadzonych w 2020 r. w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412).

Kwiecień 2020

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – najważniejsze zmiany
  • Zmiana w naliczaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej
  • Głęboka termomodernizacja budynków
  • Pomoc dla budynków z wielkiej płyty: wzmocnienie połączeń warstw w ścianach zewnętrznych
  • Premia remontowa dla samorządów gminnych
  • Premia kompensacyjna – możliwość wypłaty w ratach
  • Maksymalna wielkość wydatków budżetu na Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Treść ustawy

Marzec 2020

W Dzienniku Ustaw z 2020. poz. 412 została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie to:
  • Zwiększenie premii termomodernizacyjnej dla termomodernizacji budynków z wielkiej płyty,
  • Podwyższenie premii o 5% w przypadku termomodernizacji połączonej z instalacją OZE.
  • Podwyższenie premii remontowej dla budynków stanowiących własność gmin.
Ustawa wejdzie w życie 12 kwietnia 2020.

Styczeń 2020

23 Stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
29 stycznia Ministerstwo Rozwoju opublikowało do konsultacji społecznej projekt ustawy o zamianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Nowelizacja ustawy o OZE m.in. zmieniła definicję prosumenta. źródło: www.teraz-srodowisko.pl
Ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd”. źródło: www.nfosigw.gov.pl
Czyste Powietrze: będzie łatwiej wymienić kopciuchy na piece gazowe. źródło: wysokienapiecie.pl

Wrzesień 2019

Jak izolacja pianą PUR wpisuje się w zasadę trias energetica? źródło: Biuletyn ZAE Wrzesień 2019 zae.org.pl
Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. źródło: leonardo-energy.pl
Dotacje z programu Mój Prąd zwolnione z podatku. źródło: wysokienapiecie.pl
Nowy mechanizm wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. źródło: gramwzielone.pl
Prawo utrudnia zasilanie firmy z paneli słonecznych i wiatraków. źródło: wysokienapiecie.pl

Maj 2019

„Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych”, pod redakcją dr inż. Szymona Firląga. źródło: termomodernizacjadomow.pl
Przedsiębiorcy zostaną objęci definicją prosumenta. źródło: gramwzielone.pl
Nowe etykiety energetyczne do podpisu prezydenta. źródło: Biuletyn ZAE Maj 2019 zae.org.pl
Weszły w życie nowe procedury przyłączania OZE. źródło: gramwzielone.pl
EBOiR chce ponownie finansować odnawialne źródła energii w Polsce. źródło: gramwzielone.pl