Aktualności

Maj 2021

Budownictwo zeroemisyjne - wprowadzenie do tematu Język twórców miejskich przestrzeni, architektów i developerów wzbogaca się o definicje zarezerwowane dotychczas dla branży energetycznej. Efektywność energetyczna budynków, redukcja emisji CO2, gospodarka obiegu zamkniętego. Od tego trendu nie ma powrotu to już biznesowa konieczność. Ale na razie polskie budownictwo słabo radzi sobie ze zmniejszaniem zapotrzebowania na energię. (Idź do artykułu) źródło: www.cire.pl
Paszport energetyczny przestanie być instytucją papierową Wdrożenie regulacji dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynków, większy zakres kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz wprowadzenie obowiązku rozwiązań technicznych w zakresie regulacji temperatury - takie zmiany mają pojawić się w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków. (Idź do artykułu) źródło: www.prawo.pl

Kwiecień 2021

Wirtualny prosument zbliża się do polskiego rynku Nowelizacja ustawy o OZE da możliwość korzystania z odnawialnych źródeł energii prosumentom wirtualnym. Będzie to oznaczało korzystanie z własnej energii produkowanej w instalacji OZE, która znajduje się z dala od miejsca zamieszkania. Co to oznacza dla prosumentów i firm energetycznych? (Idź do artykułu) źródło: wysokienapiecie.pl
Nowe wsparcie dla biogazowni i innych OZE – rząd przyjął projekt zmian ustawy Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. (Idź do artykułu) źródło: magazynbiomasa.pl

Marzec 2021

Wpływ systemu zasilania w energię wielorodzinnego budynku mieszkalnego na wartość wskaźnika EP, Jerzy Kwiatkowski – Rynek Instalacyjny 2021/3 s. 84 Wybór źródła ciepła dla budynku wielorodzinnego musi uwzględniać spełnienie wymagań Prawa budowlanego dotyczących charakterystyki energetycznej. Jest on także ograniczony wymaganiami prawa lokalnego (plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały antysmogowe) czy zapisami Prawa energetycznego odnośnie obowiązku przyłączania się do efektywnego systemu ciepłowniczego.

Luty 2021

Producenci energii w kogeneracji mogą zgłaszać się po premię Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że wytwórcy energii w wysokosprawnej kogeneracji, którzy chcą uzyskać wsparcie za okres od początku 2019 r., powinni do połowy kwietnia wystąpić do Zarządcy Rozliczeń z wnioskiem o wypłatę premii gwarantowanej do 15 kwietnia br. (Idź do artykułu) źródło: www.gramwzielone.pl

Styczeń 2021

Co Polacy sądzą o Odnawialnych Źródłach Energii? – zapraszamy do wypełnienia ankiety. Wspólnie z Narodową Agencją Poszanowania Energii i firmą FOKUS Consulting Sp. z o.o. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zainicjowało projekt, którego celem jest cykliczne badanie “Co Polacy sądzą o Odnawialnych Źródłach Energii?” Raporty z badań będą publikowane do 15 dnia każdego miesiąca na stronie internetowej www.fokusconsulting.pl w postaci pliku pdf. Dla zachęty zostały ufundowane vouchery o wartości 500 zł za wypełnienie ankiety. Można je wykorzystać przy zakupach instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, czy ogrzewania na podczerwień. Lista potencjalnych dostawców stale rośnie. WYPEŁNIJ ANKIETĘ źródło: zae.org.pl

Grudzień 2020

Zmiana w rozporządzeniu o Warunkach Technicznych. Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ( Dz.U. z 2020 poz. 2351). Zgodnie z tym rozporządzeniem obowiązywać będzie okres przejściowy, pozwalający na utrzymanie w standardzie dotychczas obowiązującym (WT2017) wszystkich spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 grudnia 2020 r. Wszystkie wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę,

Listopad 2020

Kolejna zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Podpisana przez Prezydenta została ustawa z dnia 28.10.2020 o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jest to już druga w bieżącym roku zmiana tej ustawy, liczy 48 stron. Poprzednie nowelizacje wprowadziły w Ustawie następujące zmiany:
1) Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 51) został do ustawy włączony Rządowy Program finansowania termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła „Stop Smog”.

Październik 2020

Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE (siedem organizacji branżowych, które zobowiązały się do podjęcia współpracy mającej na celu wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”) opublikowało dostępny w Internecie ciekawy poradnik dla architektów, projektantów i inwestorów dotyczący rozwiązań w zakresie ogrzewania i wentylacji zgodnie z wymaganiami obowiązującymi od 2021 roku. Poradnik przedstawia różne możliwości rozwiązań i podaje porównania ich efektywności. (Idź do poradnika) źródło: pobe.pl

Wrzesień 2020

Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego „Programu Stop Smog”, utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zarządzanego przez NFOŚiGW. (Idź do artykułu) źródło: globenergia.pl

Sierpień 2020

Ruszyła kampania Ministerstwa Klimatu pn. "Dom z klimatem". 28 sierpnia ruszyła kampania Ministerstwa Klimatu pn. "Dom z klimatem". Promuje ona budownictwo przyjazne środowisku i człowiekowi. Tytułowy "dom z klimatem" to taki, który posiada ekologiczne źródło ciepła, jest wykonany z naturalnych, odnawialnych surowców, jego przegrody są odpowiednio ocieplone, wykorzystuje energię słoneczną oraz zbiera deszczówkę. To wszystko sprawia, że dom jest ekologiczny, energooszczędny oraz ekonomiczny w eksploatacji. W ramach kampanii będzie można pozyskać informację m.in. na temat nowoczesnych technologii w budownictwie, energooszczędnych rozwiązań i dostępnych programów wsparcia finansowego dla takich domów. źródło: domzklimatem.gov.pl

Lipiec 2020

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowela poszerza definicję drewna energetycznego, zwiększając możliwości spalania biomasy pochodzącej z lasów w elektrowniach. Nowelizacji sprzeciwiają się organizacje ekologiczne, które podają przykład Słowacji, gdzie wprowadzenie podobnego prawa miało skutkować zwiększeniem wycinki lasów.
Sejm przyjął zmiany w ustawie o OZE. Więcej biomasy dla elektrowni. źródło: gramwzielone.pl

Czerwiec 2020

„Czyste Powietrze” – uruchomiono e-wnioski. 10 czerwca 2020 roku NFOŚiGW uruchomił internetową ścieżkę składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotychczasowa ścieżka wciąż funkcjonuje. Korzystając z niej, trzeba zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z załącznikami, należy dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy. Teraz pojawia się jednak dodatkowa możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu.

Maj 2020

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 maja 2020 jako poz. 879 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wprowadzone zmiany w audytach wynikają ze zmian wprowadzonych w 2020 r. w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412).

Kwiecień 2020

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – najważniejsze zmiany
  • Zmiana w naliczaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej
  • Głęboka termomodernizacja budynków
  • Pomoc dla budynków z wielkiej płyty: wzmocnienie połączeń warstw w ścianach zewnętrznych
  • Premia remontowa dla samorządów gminnych
  • Premia kompensacyjna – możliwość wypłaty w ratach
  • Maksymalna wielkość wydatków budżetu na Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Treść ustawy

Marzec 2020

W Dzienniku Ustaw z 2020. poz. 412 została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie to:
  • Zwiększenie premii termomodernizacyjnej dla termomodernizacji budynków z wielkiej płyty,
  • Podwyższenie premii o 5% w przypadku termomodernizacji połączonej z instalacją OZE.
  • Podwyższenie premii remontowej dla budynków stanowiących własność gmin.
Ustawa wejdzie w życie 12 kwietnia 2020.

Styczeń 2020

23 Stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
29 stycznia Ministerstwo Rozwoju opublikowało do konsultacji społecznej projekt ustawy o zamianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Nowelizacja ustawy o OZE m.in. zmieniła definicję prosumenta. źródło: www.teraz-srodowisko.pl
Ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd”. źródło: www.nfosigw.gov.pl
Czyste Powietrze: będzie łatwiej wymienić kopciuchy na piece gazowe. źródło: wysokienapiecie.pl

Maj 2019

„Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych”, pod redakcją dr inż. Szymona Firląga. źródło: termomodernizacjadomow.pl
Przedsiębiorcy zostaną objęci definicją prosumenta. źródło: gramwzielone.pl
Nowe etykiety energetyczne do podpisu prezydenta. źródło: Biuletyn ZAE Maj 2019 zae.org.pl
Weszły w życie nowe procedury przyłączania OZE. źródło: gramwzielone.pl
EBOiR chce ponownie finansować odnawialne źródła energii w Polsce. źródło: gramwzielone.pl