Audyty

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny dotyczy termomodernizacji budynków oraz lokalnych źródeł i sieci cieplnych. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U. 2008 poz. 1459. Audyty według tej ustawy są często wykonywane nawet wtedy, gdy finansowanie jest inne, niż określone w Ustawie. Aktem wykonawczym do w/w Ustawy jest Rozporządzenie w sprawie audytu energetycznego Dz.U. 2009 poz. 346 ze zmianą Dz.U. 2015 poz. 1606.

Audyt remontowy

Audyt remontowy dotyczy remontów budynków mieszkalnych z uwzglednieniem wymagań energooszczedności. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U. 2008 poz. 1459. Aktem wykonawczym do w/w Ustawy jest Rozporządzenie w sprawie audytu energetycznego Dz.U. 2009 poz. 346 ze zmianą Dz.U. 2015 poz. 1606.

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej dotyczy przedsiewzięć dla poprawy efektywności energetycznej. Podstawa i wytyczne sporządzania audytu: Ustawa o efektywności energetycznej Dz.U. 2016 poz. 831oraz Rozporządzenie w sprawie audytu efektywności energetycznej Dz.U. 2017 poz. 1912.

Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w przedsiębiorstwach

Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w przedsiębiorstwach dofinansowywane przez NFOŚiGW w ramach programu priorytowego. Podstawa i wytyczne sporządzania audytu: NFOŚiGW - program priorytetowy "Efektywne wykorzystanie energii" Część 1) - dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach, wytyczne NFOŚiGW.
Audyty wykonywane w przedsiębiorstwach dla określenia możliwości oszczędności energii, przeliczanej na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Audyt efektywności ekologicznej

Audyt efektywności ekologicznej (porzerzony o miarą efektu ekologicznego projektu). Podstawa i wytyczne sporządzania audytu: Program operacyjny PL04 w ramach EOG 2009-2014 (środki norweskie) oraz wytyczne w sprawie metodologii obliczania efektu energetycznego i ekologicznego projektu.