Program dofinansowania audytów energetycznych ELENA w przedsiębiorstwach

Program dofinansowania audytów energetycznych ELENA w przedsiębiorstwach
Działania, które będą objęte wsparciem w ramach projektu ELENA dla przedsiębiorstw
Grupa zainteresowanych przedsiębiorstw
Rodzaje dofinansowanych opracowań
Kategorie inwestycji
Wykluczone inwestycje
Możliwe formy wsparcia
Audyt energetyczny
Zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa
Ekspertyza energetyczna
Ekspertyza energetyczna – instalacja PV
Koszt wykonania opracowania
Wymagania otrzymania 90% dotacji do opracowań
Ważne informacje
Przykład refundacji kosztów (1)
Przykład refundacji kosztów (2)
Przykład
Przykład
Zespół ekspertów energetycznych w Opolu
Dziękuję za uwagę