Program dofinansowania audytów i projektów ELENA

Program dofinansowania audytów i projektów ELENA
Działania, które będą objęte wsparciem w ramach projektu ELENA dla Wspólnot Mieszkaniowych
Zakres audytu energetycznego budynku
Możliwe formy wsparcia
Koszt wykonania opracowania
Wymagania otrzymania dotacji do opracowań
Ważne informacje (1)
Ważne informacje (2)
Ważne informacje (3)
Ważne informacje (4)
Przykład refundacji kosztów audytu remontowego
Przykład dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnej (bez OZE)
Przykład dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnej (wraz z OZE)
Zespół ekspertów energetycznych w Opolu
Dziękuję za uwagę